Lineamente ‘Jongerensynode 2018’ vastgesteld

In Rome werden op 13 januari, in aanwezigheid van twee jongeren, de 22-pagina’s tellende Lineamente (het voorbereidende document met suggesties voor onderwerpen) voorgesteld van de bisschoppensynode in 2018 die gewijd zal zijn aan de gelovige jongeren, in het bijzonder 16- tot 29-jarigen.

Tegelijk werd ook een brief van paus Franciscus voorgesteld waarin hij getuigt hoe na jongeren hem aan het hart liggen. De 15de Gewone Algemene Bisschoppensynode over Jongeren, Geloof en Roeping vindt in oktober 2018 plaats.

Met de bijeenkomst van bisschoppen van over de hele wereld wil de paus de pastorale zorg voor en de betrokkenheid van de katholieke Kerk met jongeren uitdrukken. Tegelijk is het een aanleiding om, tegen de achtergrond van het groeiende tekort aan priesters in Europa en Noord-Amerika na te denken over manieren om jongeren vertrouwd te maken met roeping en hen ertoe aan te sporen hun roeping te volgen.Jongeren worden uitgenodigd om ook via het internet rechtstreeks aan de enquête deel te nemen.

Een bisschoppensynode is een permanent, niet-wetgevend adviesorgaan dat op 15 september 1965 door paus Paulus VI in het leven werd geroepen. Het is een bijeenkomst waarin bisschoppen, verzameld rond en met de paus, de kans krijgen met elkaar te overleggen en informatie en ervaringen uit te wisselen met het oog op pastorale oplossingen, die een universele toepassing en geldigheid hebben. De besluiten worden daarna in een exhortatie door de paus gepubliceerd.

In de vragen wordt onder meer nagegaan hoe de participatie van jongeren aan het kerkelijke leven kan worden versterkt of hoe hun nieuwe ideeën of engagement voor het milieu en duurzaamheid in de praktijk kunnen worden omgezet. Een christelijke gemeenschap wordt aantrekkelijker voor jonge mensen, als ze kunnen merken dat hun originele bijdrage wordt geacepteerd, zei kardinaal Baldisseri.

Op de voorstelling vrijdagmiddag van het document door door de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, kardinaal Lorenzo Baldisseri, werd benadrukt dat het de bedoeling is om net als bij de bisschoppensynode over het gezin een brede enquête te organiseren. Daarbij zullen parochies, kloostergemeenschappen, katholieke instellingen en organisaties die actief zijn binnen de jongerenpastoraal betrokken worden. De antwoorden op de vragenlijst op basis van de eigen plaatselijke situatie en ervaringen worden nationaal gebundeld en ter voorbereiding van de synode aan het secretariaat van de bisschoppensynode doorgestuurd. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst wordt dan een document opgesteld dat de leidraad zal vormen van de debatten met kardinalen en bisschoppen uit de hele wereld.

Bron: Sir/Zenit/Kerknet.be

De tekst van het document is te vinden op www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm.

De vanaf maart geactiveerde interactieve site voor jongeren is te vinden op www.sinodogiovani2018.va.