Liturgisch materiaal Ecokerk over zorg voor de schepping

Op 1 september a.s. besteden katholieken wereldwijd extra aandacht aan ‘zorg voor de schepping’. Van zondag 1 september tot en met 4 oktober, feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, is een periode van bezinning op zorg voor de schepping. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor zorg voor de schepping”. Dat jaar verscheen ook zijn encycliek Laudato Si’ met een ecologische oproep aan de mensheid en waarschuwing tegen klimaatverandering en toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk in de wereld.  De Vlaamse Ecokerk heeft liturgisch materiaal gemaakt voor vieringen in de bezinningsperiode van 1 september tot en met 4 oktober. Door de Werkgroep Laudato Si’ Nederland is dit aangepast voor Nederlandse kerken. Het material is vrij beschikbaar via de website www.laudato-si.nl. en via de KNR (Nederlandse Religieuzen),  mailadres: cmbr@knr.nl

Liturgisch materiaal

Liturgievoorbeelden en werkvormen van de Ecokerk zijn voor geloofsgemeenschappen die werken aan zorg voor de aarde als ons ‘gemeenschappelijk huis’. Voor elke zondag in de bezinningsperiode zijn vieringen uitgewerkt met lezingen en citaten uit encycliek Laudato Si’.  Voor  Nederlands gebruik worden af en toe andere bewoordingen  gebezigd en wordt verwezen naar Nederlandse organisaties voor geloof en duurzaamheid. Liedkeuzes zijn geput uit de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ die bij de meeste katholieke parochies in gebruik is.

Laudato Si’ werkgroep

De Laudato Si’ Werkgroep Nederland is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Nederlandse Religieuzen (KNR). De werkgroep is in 2015 opgericht bij het uitkomen van de pauselijke encycliek. Voorzitter van de Werkgroep is mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch.

Evenement Groen Geloven, 5 oktober 2019

De bezinningsperiode over Zorg voor de Schepping sluit 4 oktober af. Meer inspiratie over zorg voor de schepping in het dagelijks leven is te beleven tijdens het ‘Groen Geloven Evenement’ op 5 oktober a.s. in het Dominicanenklooster te Zwolle. Toegangskaarten met korting zijn verkrijgbaar in de voorverkoop. Info en aanvragen via de website www.groengelovig.nl.