Maagdenwijding tijdens hoogfeest Christus Koning in St. Jozefkathedraal

Bisschop Gerard de Korte zal zondag tijdens de hoogmis van het hoogfeest van Christus Koning in zijn kathedraal een maagdenwijding verrichten. De vrouw die deze bijzondere zegening ontvangt is de uit Roemenië afkomstige Eliane Popa.

PopaAl vanaf de eerste eeuwen van het christendom kende de kerk de orde der maagden. Vrouwen die daarvan lid werden, beloofden niet te huwen en hun leven in onthouding toe te wijden aan Christus. Door de opkomst van het kloosterleven ging de maagdenorde verloren. Pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie kan de maagdenwijding weer aan niet-kloosterlingen worden toegediend.

Eliane Popa werd geboren in Boekarest en gedoopt in de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Vanaf haar 16de levensjaar verbleef ze met haar gezin in Keulen, waar ze afstudeerde in de biologie. In 1995 verhuisde ze naar Groningen om er promotieonderzoek te verrichten. Thans is ze werkzaam als staflid van de afdeling Pathologie en Medische Biologie van het UMCG.

In 2005 werd Popa rooms-katholiek. Acht jaar later besloot ze zich tot ‘maagd’ te laten wijden.

De Nederlandse kerkprovincie telt vanaf zondag vier vrouwen die de maagdenwijding hebben ontvangen.