Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

Nu het COVID-19 virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Deze maatregelen betreffen alleen de vieringen. Over andere activiteiten kan op dit moment nog niets gezegd worden, behalve dat we u attent maken op de voorzorgsmaatregelen die het RIVM aanbeveelt om verspreiding van het virus te voorkomen, namelijk:

  • Regelmatig handen wassen;
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.