Maria in Bolsward

Zondag 17 mei ben ik de gehele dag in Bolsward voor de viering van Maria van Sevenwouden. Wij vieren dan een feestelijke Eucharistie in de parochiekerk  en houden in de middag een processie door de stad.

Het feest van zondag is geen uiting van katholiek triomfalisme. In deze tijd van oecumene is dat volstrekt niet aan de orde. Gelukkig hebben ook protestantse kerken bij de processie hun medewerking toegezegd.

Maria staat voor veel katholieke voor de warme, moederlijke dimensie van de Kerk. Maria weet van vreugde maar ook van intens verdriet. Uiteindelijk wijst Maria altijd door naar Christus.  Haar woorden op de bruiloft van Kana ” Doe maar wat Hij u zeggen zal” mogen wij ook zondag indachtig zijn.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen-Leeuwarden