Martinusdag met de bisschop

U kunt op bijgaande link klikken voor het bisdomblad Spreek! december 2017 waarin u ook het artikel aantreft van de Martinusdag met de bisschop

SPREEK! DECMBER 2017: Veilig