Martinusdag met vormelingen in het Karmelklooster

Zaterdag 9 november jl. was de jaarlijkse Martinusdag voor vormelingen in het Karmelklooster te Drachten. Een afwisselend programma met lessen, spellen en samen eten, ontmoeten, zingen en eucharistie vieren.
‘Het was leuk om zoveel andere vormelingen te zien’, zei één van de jongens. ‘Het was ook een lange dag.’ Een paar meisjes vonden het heel leuk, vooral het boogschieten! Bisschop Van den Hout vertelde waarom het belangrijk is om voor het vormsel meer te leren over de kerk. Hij ging daar in de mis verder op in.
Naast een programma voor de vormelingen was er ook vorming voor ouders en begeleiders. In een groep van 9 volwassenen bespraken ze geloofsopvoeding en het vormsel. Hoe helpt de heilige Geest ons om onze plaats in de Kerk, het lichaam van Christus, goed te vinden en te beleven. ‘Al met al kijk ik terug op een mooie en inspirerende dag’, zei één van de ouders. ‘Voor ons als begeleiders is er ook veel bij te leren. Dank aan iedereen die heeft meegedaan!’
Dank ook aan het Mr. Paul de Gruyterfonds, die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt.