Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden. binnen de RK kerk in Nederland.

Op de website van het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag leest u wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe u een klacht kunt indienen. Het Meldpunt is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Het bevorderen en handhaven van sociale veiligheid in de RK kerk vindt het Bisdom Groningen-Leeuwarden van groot belang.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag