Mgr. De Korte na Brussel: Hoop verdrijft angst

In de Belgische hoofdstad hebben terroristen dood en verderf gezaaid. Extreme moslims hebben een bloedige aanslag gepleegd. Deze aanslag toont opnieuw aan hoe kwetsbaar onze hoogontwikkelde westerse samenleving is. Dit keer was de aanslag gericht tegen willekeurige burgers. Gelukkig nemen tal van woordvoerders uit de moslimgemeenschap scherp afstand van dit geweld. Veel moslims schamen zich voor hun gewelddadige geloofsgenoten.

Christenen past overigens bescheidenheid. Eeuwenlang hebben immers ook wij anderen veracht, gehaat en gedood. Na de bekering van keizer Constantijn, in de vroege vierde eeuw, hebben christenen vaak hun visie op de waarheid met geweld willen doordrukken. Voor zover ik kan zien, hebben wij deze weg pas recent verlaten. Voor de Rooms Katholieke Kerk heeft het Tweede Vaticaanse Concilie (1962- 1965) ook op dit punt voor een heilzame doorbraak gezorgd. Niet langer stond het recht van de waarheid centraal maar de waardigheid van iedere mens. Christus is de waarheid in persoon en iedere mens wordt uitgenodigd deze waarheid te zoeken. Maar dat kan alleen in vrijheid en zonder enige dwang of geweld. Wij mogen God niet voor gewelddadige karretjes spannen.

Wij horen bij elkaar

De tijd van naïviteit is echt voorbij. Juist nu moet er zowel krachtig als beheerst worden gereageerd. Een gering aantal fanatici kan onze samenleving flink ontwrichten. Onze overheden hebben dan ook de taak om terroristen zoveel mogelijk uit te schakelen voordat zij kunnen toeslaan. Al is een garantie op honderd procent veiligheid, Brussel bewijst dat opnieuw, natuurlijk een illusie. Het is uitermate belangrijk om ons hoofd koel te houden. Wij moeten ons niet door boosheid of angst laten meeslepen. Hysterie en blinde moslimhaat moeten worden vermeden. Ook in hectische tijden blijft het immers belangrijk om de nuance te zoeken. Burgers moeten in onze veelvormige samenleving zoeken naar datgene wat verbindt. Wij mensen horen immers fundamenteel bij elkaar. Wie een mens schendt, schendt ook de Schepper. Meer dan de helft van de wereldbevolking is christen of moslim. Voor de toekomst van onze aarde is een blijvende dialoog tussen de beide wereldgodsdiensten van groot belang. Wij moeten in het onderling gesprek ook het geweld in ons beider geschiedenis eerlijk ter sprake durven brengen. Geweld in naam van God zouden wij gemeenschappelijk moeten afzweren. Wie het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. Wij zijn geroepen tot vreedzaam samenleven.

Hoop drijft de angst uit

In deze dagen gedenken christenen de laatste dagen van Jezus Christus. Ook dit jaar is The Passion gehouden. Weer keken enkele miljoenen mensen naar het muziekspektakel, dit keer uit Amersfoort. Met behulp van Nederlandse populaire liederen wordt het lijden, het sterven en de opstanding van Christus door bekende zangers in beeld gebracht. Bij een vorige editie van The Passion zong Christus de volgende regels uit een lied van Guus Meeuwis: “Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug”. Deze woorden krijgen in de mond van Jezus een diepe godsdienstige dimensie. Ik hoop dat deze woorden mensen juist vandaag kunnen bemoedigen.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

Deze column verscheen op 26 maart in onder meer het Brabants Dagblad