Bisschop

STATIE VD HOUT 59Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op zaterdag 3 juni tot bisschop gewijd en heeft daarna de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit genomen.

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout werd geboren als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Zijn vader was automonteur, beide ouders kwamen van een agrarisch bedrijf. Omdat hij op zaterdagen en in de vakanties werkte op een tuinbouwbedrijf begon hij aan een studie aan de HAS in ’s-Hertogenbosch en rondde deze ook af.

Aansluitend studeerde hij op het in 1987 door mgr. J.G. ter Schure nieuw opgerichte diocesaan seminarie Sint-Janscentrum dat onder leiding kwam te staan van rector drs. A.L.M. Hurkmans, de latere bisschop. In deze periode ontstond zijn interesse voor het Oude Testament en voor Hebreeuws. Na de priesterwijding op 5 juni 1993 en na een jaar als priester te hebben gewerkt in het centrum van Helmond vroeg mgr. Ter Schure hem een licentiaat te halen aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome (Bijbelse theologie). Tweeëneenhalf jaar woonde en studeerde hij op het Nederlands College op de Aventijn.

Teruggekeerd in Nederland werd hij na een tweetal tijdelijke opdrachten benoemd tot pastoor van de parochie Drunen (Lambertuskerk) en vrij kort daarna ook tot pastoor van de parochie Sint-Jan Evangelist te Elshout. Beide parochies voegde hij samen tot een pastorale eenheid en daarna tot een fusie. In deze periode van pastoraat gaf hij college op het Sint-Janscentrum en werkte hij in deeltijd aan een proefschrift dat hij verdedigde op 12 mei 2009.

In februari 2009 verminderde mgr. Hurkmans het aantal dekenaten tot twaalf en werd Van den Hout een van de nieuwe dekens. In oktober van dat jaar nam hij een nieuwe benoeming aan in zijn eigen dekenaat: pastoor van de parochies in de Bommelerwaard (Ammerzoden, Hedel, Velddriel, Kerkdriel, Alem, Rossum-Hurwenen en Zaltbommel).

Na de benoeming van mgr. dr. J. Liesen tot bisschop van Breda benoemde mgr. Hurkmans Van den Hout tot vicaris-generaal naast mgr. R. Mutsaerts. Hij behield deze functie onder mgr. De Korte die aantrad op 14 mei 2016.

Mgr. dr. C.F.M van den Hout werd op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Op 3 juni 2017 werd hij tot bisschop gewijd en nam hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit.

 

Curriculum vitae
Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout

Geboren 11 november 1964 en opgegroeid in Diessen (huidige gemeente Hilvarenbeek)
1978 – 1983 VWO te Goirle
1983 – 1987 Hogere Tuinbouwschool (HAS) te ’s-Hertogenbosch
1987 – 1993 diocesaan groot-seminarie Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch
7 november 1992 diakenwijding door mgr. Ter Schure s.d.b.
5 juni 1993 priesterwijding in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch door mgr. Ter Schure s.d.b.
sept. 1992 – sept. 1994 stagejaar en eerste jaar als priester in de parochie Centrum te Helmond               (Lambertuskerk en Jozefkerk)
okt. 1994 – febr. 1997 studie Bijbelse theologie aan de Gregoriana te Rome (licentiaat;
tesina over Sirach 48,1-11 bij sr. Nuria Calduch)
jan. 1998 – sept. 2009 pastoor te Drunen en Elshout
14 februari 2009 benoeming tot deken van het nieuwe dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel
9 mei 2009 promotie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen
over het boek van de profeet Zacharia (‘Stuikelblokken op de weg naar restauratie.                 Het boek Zacharia als dramatische tekst’)
promotores prof. dr. U. Berges m.s.c. en prof. dr. W.A.M. Beuken s.j.
1 oktober 2009 benoeming tot pastoor van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard (later parochie                        H. Franciscus)
1 februari 2012 benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch (bij mgr. A.L.M.                       Hurkmans)
Per 1998 docent aan het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch in de vakken Hebreeuws, Judaica             en Oude Testament (als 2e docent)
Per 2011 docent Oude Testament priesteropleiding bisdom Roermond (Rolduc)
Per 2010 docent aan de Priester-en Diakenopleiding Bovendonk, bisdom Breda
(Pentateuch)

Op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot 5e bisschop van Groningen-Leeuwarden

Op 3 juni 2017 tot bisschop gewijd en de zetel van Groningen-Leeuwarden in bezit genomen