Mgr. Van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking over missiewerk

Missie een taak van elke christen

‘Wij christenen moeten onze missie, opgedragen door Christus, waarmaken in een wereld van secularisatie en globalisering vol nieuwe culturele en religieuze tegenstellingen. We zullen missie opnieuw moeten definiëren,’’ aldus mgr. Ron van den Hout als referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Naar aanleiding van Wereldmissiedag sprak de bisschop zich recent uit in een lezing voor Fidesco, een essay in het Katholiek Nieuwsblad en een podcastgesprek met Katholiek Leven.

Nederland en andere westerse landen zijn zelf missieland geworden. De komst van buitenlandse priesters naar ons land uit Zuid-Amerika, Afrika of Azië getuigt van de ‘omgekeerde missie’ die op gang is gekomen constateert de bisschop. In een tijd waarin de bijbel en het christendom alle volken en cultuur heeft bereikt en welvarende westerse landen lijden aan afkalving en ontkerkelijking.  ‘’Alle gelovigen hebben nu een taak voor missiewerk. Evangelisatie raakt het hele pastoraat en diaconaal handelen van kerken,’’ aldus mgr. Van den Hout. Voor meer info over zijn visie, zie bijgaande link hieronder en beluister de podcast van Katholiek Leven: een interviewgesprek van Daphne Roosendaal met de bisschop/referent Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

Podcast van Katholiek Leven: https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/dit-is-het-missiestatement-van-onze-kerk

Essay bisschop Van den Hout

Dit artikel verscheen in Katholiek Nieuwsblad – zie www.kn.nl