Motorzegening bij TT in Assen

Goed op reis met Christoffel

Stadspredikant Bert Altena (PKN) en pastoor Koos Tolboom (RK parochie H. Franciscus van Assisi) namen dit jaar het initiatief tot een motorzegening voorafgaand aan de TT Night Ride op vrijdag 29 juni jl.

Vanaf vijf uur verzamelden de motorrijders zich bij De Bonte Wever, waar ze zich opstelden voor de Night Ride door het feestvierende centrum van Assen. Op weg naar de opstelvakken hadden de beide kerken een tent opgesteld, waar motorrijders met hun motor gezegend konden worden. Na de zegening spraken de pastores een ‘motorgebed’ uit.

TT-Motorzegening1.180629-068TT-motorzegening2.180629-116

De motorzegening is dit jaar voor het eerst aangeboden tijdens de jaarlijkse TT races in Assen. Ruim honderd motorrijders maakten gebruik van dit religieuze moment aan het begin van de rit. Als aandenken van de zegening kregen rijders en passagiers een kaart mee met een gebed van de motorrijder:

Liefdevolle God,

Op mijn motor rijd ik vele wegen,
en met velen neem ik deel aan het verkeer.
Geef dat ik dit nog heel veel jaren
met veel plezier mag doen!
Zegen mij en al mijn medemensen,
ook hen met wie ik niet goed overweg kan.
Geef dat ik respectvol omga
met mijn mede-weggebruikers.
Dat ik de moed heb mij te houden
aan de regels
die in het verkeer nu eenmaal gelden.
En… mocht ik in gevaar komen:
stuur dan uw beschermengel naar mij toe
om mij behouden thuis te brengen.
Amen

TT-Motorzegening3.180629-171