Bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 13 mei pelgrimeerden de Nederlandse bisschoppen en velen met hen naar de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk de zeven bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte hart van Maria. Dit gebeurde tijdens een vesper, die werd geleid door kardinaal dr. W.J. Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie.

 

Kardinaal Eijk ging in zijn preek in op de betekenis van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria: “Op de eerste plaats betekent deze toewijding dat we Maria willen volgen in de keuze die zij vanuit haar diepste innerlijk maakte, toen haar door de aartsengel Gabriël werd gevraagd of zij de moeder van Gods Zoon wilde worden. Zij sprak haar ja tegenover God uit met de woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” Evenals Maria willen we komen tot een volledige toewijding van onszelf aan Christus.

We beseffen echter dat we dat op eigen kracht niet kunnen en daarvoor Gods genade nodig hebben. En dit brengt ons tot een tweede belangrijke betekenis van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria: deze toewijding drukt ook uit dat we ons toewijden aan haar moederlijke zorg: met andere woorden ons toevertrouwen aan haar voorspraak voor ons bij God.”

Lees hier de volledige preek van kardinaal Eijk.

Copyright foto’s: Ramon Mangold voor www.rkkerk.nl en www.katholiekleven.nl

Download hier het gebedsprentje