Nederlandse bisschoppen verwelkomen nieuwe collega

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft mgr. Van den Hende de nieuwe bisschop welkom geheten als collega in de conferentie. Tevens beloofde Van den Hende aan het bisdom Groningen-Leeuwarden en de nieuwe bisschop verbondenheid in gebed, heel bijzonder in de komende weken van voorbereiding op de bisschopswijding en de start als vijfde bisschop van het noordelijke bisdom.