Niet meer nemen, maar jezelf weggeven

Goede Vrijdag, 2 april 2021:  Bisschop Van den Hout loopt de kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag jl., 15.00 uur, liep bisschop Ron van den Hout met parochianen van de Pax Christi Parochie de kruisweg in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Bij elke statie werden woorden van bezinning en geloof voorgedragen door de bisschop met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek.

Bij statie 12, de kruisiging van Jezus (zie foto) klonken oa. de volgende woorden:

‘’Moet het Koninkrijk Gods gestalte krijgen in de dood van een rechtvaardige? De kruisdood van Jezus maakt ons iets duidelijk over Gods Koninkrijk. Dat Rijk breekt zich baan in het leven van Jezus die zich tot het uiterste, ja, tot de kruisdood toe, aan ons heeft gegeven.’’

Jezus’ leven vraagt ook aan ons, ons leven in het teken te stellen van ‘geven’.  Niet meer ‘nemen’, niet meer naar jezelf toe halen, maar van jezelf weggeven. Dat is de weg die leidt naar Gods Koninkrijk.’’

Jezus’ lijdensweg is in het park bij de Bonifatiuskapel verbeeld in kapelletjes van middeleeuwse kloosterstenen en moderne kruiswegtaferelen van keramiek door kunstenaar Jaques Maris. De kruisweg is een ontwerp van pater Karmeliet Titus Brandsma (1881-1942). Titus was zijn leven lang actief voor kerk, mystiek geloof, onderwijs en waarheidsjournalistiek, tot in de oorlogsjaren. Statie 12 in Dokkum is tevens een ‘in memoriam’ voor de pater, wiens lijdensweg na gevangenneming door de Duitse bezetter eindigde met de dood in het concentratiekamp Dachau (1942).