Nieuw in de serie Kerkelijke Documentatie: terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

016343-SRKK KD-2017-1 OMSLAG-2In de week voor Kerstmis 2017 verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie een nieuwe uitgave. Deze editie biedt onder meer een mooie terugblik op het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Daarnaast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Snelle bestellers van deze bijzondere uitgave Kerkelijke Documentatie 2017 nummer 1 krijgen korting.

De tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’ is van de Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden. Het is een reflectie op theologische vraagstukken aangaande Katholiek-Joodse relaties bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’. De vertaling is geautoriseerd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.Voor het hele bericht: klik hier.