Nieuwe benoeming voor pastoraal werkster Dorenda Gies

Tijdens het hoogfeest van Pinksteren is bekend gemaakt dat drs. Th. M. Gies met ingang van 1 oktober 2018 een benoeming zal krijgen als pastoraal werkster in de H. Jacobus de Meerdere parochie te weten in St. Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

In de parochie H. Drie-eenheid, te weten Beilen, Hoogeveen en Meppel is bekend gemaakt dat Dorenda Gies na bijna 10 jaar per dezelfde datum stop met haar werkzaamheden aldaar.

Wij danken Dorenda heel hartelijk voor haar inzet in Drenthe en wensen haar alle goeds en Gods rijkste zegen in de parochie Jacobus de Meerdere waar zij gaat samenwerken met pastoor C.M. Conijn.