Nieuwe benoeming Maurits Damsté, Neeltsje Bouma, Jos Deuling en Diederik Duzijn

Mgr. dr. Gerard de Korte heeft drs. C.S.M. (Neeltsje) Bouma (1956) per 15 februari benoemd tot pastoraal werker van de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied, die dan gefuseerd zullen zijn tot de nieuwe parochie Heilige Clara van Assisi. 

Neeltsje Bouma is sinds 2009 werkzaam in de parochies van Burgum en Dokkum, waar vanaf 2013 Ameland bij kwam. Eerder was zij tien jaar pastoraal werker in Noord-Groningen. Neeltsje Bouma heeft haar studie theologie in 1997 afgerond aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en in 2000 een aanvullend programma gevolgd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Mevrouw Bouma is nu nog pastoraal werker in de samenwerkende parochies van Ameland, Burgum en Dokkum. Zij zal samen met de nieuw benoemde pastoor Maurits Sinninghe Damsté een pastoraal team vormen.

Mgr. dr. Gerard de Korte heeft pastor drs. M.J. (Maurits) Sinninghe Damsté (1963) per 15 februari benoemd tot pastoor van de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied, die dan gefuseerd zullen zijn tot de nieuwe parochie Heilige Clara van Assisi.

Pastor Sinninghe Damsté is sinds 2009 werkzaam in de Kanaalstreek in Zuidoost-Groningen, eerst als pastoraal werker en vanaf 2011 als priester. Voordat hij naar de Kanaalstreek kwam, was hij onder meer pastoraal werker in Amsterdam. In 1997 is hij afgestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Mgr. dr. Gerard de Korte heeft pastoor J.E.B. (Jos) Deuling (1971) per 15 februari benoemd tot pastoor van de H. Kruis-parochie (Mussel-Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg)

Pastoor Jos Deuling is sinds 2012 als pastoor werkzaam in de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Voordat hij naar Friesland kwam, was hij vier jaar priester in de samenwerkende parochies van Oost-Groningen. Hij heeft zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt te Utrecht afgerond in 2007. Pastoor Deuling zal samen met pastoraal werker Ria van der Stam het pastoraal team van de H. Kruis-parochie gaan vormen.

Mgr. dr. Gerard de Korte heeft drs. D.B. (Diederik) Duzijn (1963) per 15 februari benoemd tot pastor van de parochies van Dokkum, Burgum en Ameland.

Diederik Duzijn is sinds september 2014 werkzaam in de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied, eerst als kandidaat-priester en vanaf februari 2015 als priester. Zijn theologie-opleiding heeft hij in 2013 afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Pastor Duzijn gaat samen met pastoor Paul Verheijen het pastoraal team vormen van Noordwest Friesland.