Nieuwe benoeming pastoraal werkster Alie de Lange

Met ingang van 1 november jl. is pastoraal werkster Alie de Lange voor 0.5 fte benoemd in de parochie Heilige Drie-eenheid te Beilen, Hoogeveen en Meppel. Daarmee is er een einde gekomen aan haar zending voor de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega. We zijn dankbaar dat Alie weer zover hersteld is dat zij haar werkzaamheden kan hervatten. Zij zal deze eerste maanden rustig de gelegenheid krijgen om haar mogelijkheden te verkennen. De presentatieviering zal dan ook in januari 2020 plaatsvinden. Wij wensen Alie alle goeds en Gods rijkste zegen bij haar werkzaamheden.