Nieuwe benoeming pastoraal werkster Nelleke ten Wolde

Met ingang van 1 november 2020 begint pastoraal werkster drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen op een nieuwe werkplek in het bisdom: de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder te Emmeloord, Marknesse, Rutten en Tollebeek, Espel en Nagele. Op die datum eindigen haar werkzaamheden voor de parochie Zalige Titus Brandsma met de locaties Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.
De bisschop dankt haar voor haar inzet in de parochie Zalige Titus Brandsma en wenst haar Gods rijkste zegen toe voor haar inzet in de Emmaüsparochie.