Nieuwe benoemingen bisdom

In het weekend van 13 en 14 juni zijn er twee nieuwe benoemingen bekend gemaakt.

Allereerst heeft de bisschop het voornemen om pastoor K. Tolboom met ingang van
1 september a.s. te benoemen tot pastoor van de parochie Heilige Clara van Assisi te Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Hij neemt afscheid van de parochie Heilige Franciscus van Assisi te Assen, Roden en Zuidlaren. Hij zal gaan wonen op de pastorie te Gorredijk.

Op dit moment rondt Sander Hof, permanent diakenstudent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, zijn studie af. Zijn diakenwijding staat gepland voor 5 september a.s. in de kathedrale St. Jozefkerk te Groningen. Met ingang van de diakenwijding zal Sander benoemd worden als permanent diaken in de parochie Heilige Kruis te Mussel-Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg. Hij zal samen met zijn vrouw intrek nemen in de pastorie van Stadskanaal.

Wij wensen de beide collega’s, samen met hun teamleden, parochiebesturen, locatieraden en parochianen een hele goede tijd samen en Gods rijkste zegen. Tevens wensen wij pastoor Koos Tolboom een goed afscheid van de parochie Heilige Franciscus van Assisi.