Nieuwe gedelegeerde voor het onderwijs: pastoor Peter Stiekema

Per 1 januari 2022 is Peter Stiekema benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Hij oefent deze taak uit met behoud van zijn taak als pastoor van de parochie De Goede Herder te Emmen.

Namens de bisschop behartigt hij de contacten met het R.K. onderwijs in het noordelijk bisdom, met name het basisonderwijs en de pedagogische academies. In een eerdere periode heeft hij deze taak ook vervuld.

Hij volgt hiermee drs. Piet Timmermans op die met ingang van 1 januari niet meer bij het bisdom Groningen – Leeuwarden werkzaam is. In december is in bescheiden kring van hem afscheid genomen.

 

Piet Timmermans was gedelegeerde voor het onderwijs en tevens aangesteld als dienstverlener Catechese. In die functie coördineerde hij ook kerkelijke kadercursussen van de Bonifatius Academie. Piet Timmermans is ongeveer zes jaar als dienstverlener werkzaam geweest bij het bisdom Groningen – Leeuwarden, aanvankelijk ook voor jeugd en jongeren. Wegens bedrijfseconomische omstandigheden moest de bisdomstaf dit besluit nemen.