Nieuwe overlegstructuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Na overleg met de Priesterraad en het Kapittel is door bisschop Ron van den Hout op een aantal punten de bisdomorganisatie aangepast. Pastorale intervisiegroepen gaan over in Regionaal Collegiaal Overleg per regio. Het Overleg Pastorale Beroepskrachten is vervangen door een jaarcyclus van zeven studiedagen en ontmoetingsbijeenkomsten.

In plaats van de Regioraden wordt een brede Diocesane Pastorale Raad (her)opgericht met een afspiegeling van het bisdom: clerici, religieuzen en leken van diverse leeftijdsgroepen en regio’s.

De brochure ‘Nieuwe structuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden’ informeert over de nieuwe structuur. Klik hier voor de brochure