Nieuwe priesters uit bisdom Roermond naar het noorden

Met ingang van 1 september a.s. mag ons bisdom zich verheugen op de komst van twee priesters uit het bisdom Roermond. Enige tijd geleden heeft Mgr. Van den Hout de bisschop van Roermond, Mgr.Smeets, gevraagd of er een of enkele priesters beschikbaar zijn voor het werk in ons bisdom. Na Pasen kwam het heugelijk nieuws dat twee priesters vrijgemaakt konden worden voor ons bisdom. Het noordelijk bisdom is mgr. Smeets zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid.

Per 1 september a.s. begint priester Henyer Garcia als parochievicaris in de parochie Heilige Franciscus van Assisi te Assen, Roden en Zuidlaren. Hij vormt daar samen met waarnemend pastoor Peter Wellen, de pastoraal werksters Agaath Erich en Truda de Boer, het pastoraal team.
Henyer Garcia is geboren in 1987 te Venezuela. Na zijn middelbare opleiding kwam hij in 2005 naar Nederland. Na een uitvoerige studie Nederlands, begon hij in 2007 zijn studie aan het Internationaal Diocesaan Missionair grootseminarie ‘Redemptoris Mater’ van het bisdom Roermond. Daar is hij op 10 juni 2017 tot priester gewijd voor het bisdom Roermond. Hij is thans werkzaam in de Basiliek van St. Servaas en St. Anna-Lambertus te Maastricht. Spiritueel is Henyer Garcia geworteld in de internationale katholieke beweging van de Neocatechumenale Weg. Hij gaat wonen in de pastorie van Assen.

 

Per 1 september a.s. is priester César Cortés benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Drie-eenheid te Meppel, Hoogeveen en Beilen. Hij vormt daar samen met pastoor Peter Wellen en pastoraal werkster Alie de Lange het pastoraal team.
César Cortés is geboren in 1983 te Honduras. Na studies in Honduras kwam hij in 2008 naar Nederland. Na een uitvoerige studie Nederlands, begon hij in 2009 aan het Internationaal Diocesaan Missionair grootseminarie ‘Redemptoris Mater’ van het bisdom Roermond. Hij is op 15 juni 2019 tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en is momenteel werkzaam in de parochiefederatie van Roermond Noord-Oost. Spiritueel is César Cortés geworteld in de katholieke beweging van de Neocatechumenale Weg. Ook hij gaat wonen in de pastorie van Assen.

 

Mgr. Van den Hout wenst beide priesters een gezegende tijd in het bisdom Groningen-Leeuwarden en een plezierige samenwerking met hun nieuwe pastorale collega’s, het parochiebestuur, de locatieraden en de parochianen.