Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden is door bisschop Ron van den Hout aangesteld als kanunnik in het kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal van Groningen, die recent afscheid nam na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel van het bisdom is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’ vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis in Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik, bevestigde mgr. Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt. Pastoor Stiekema kreeg de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden. Plebaan Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en kan deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Wagenaar was 12 jaar lid van het kapittel.