Nieuwjaarsrecepties bisdom

Bisschop Van den Hout: “Ik voel me hier thuis”

‘’Ik heb vertrouwen in jullie en ik voel me hier thuis’’, aldus mgr. Van den Hout in zijn eerste nieuwjaarstoespraak voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. De beide nieuwjaarsrecepties in het Groningse Haren en het Friese Joure, elk ruim 80 aanwezigen, waren goed bezocht door onder andere pastores, pastoraal werkers, kerk- en PCI-bestuurders en medewerkers van het bisdom.

Mgr. Van den Hout ondervond naar zijn zeggen bij zijn kennismakingsronde langs alle parochies veel warme belangstelling en betrokkenheid. Hij herhaalde tegenover de aanwezigen zijn praktische beleidsvisie voor de eerstkomende tijd: ‘’In het eerste jaar verandere men niets.’’ Een stelling die hij vervolgens ter plekke nuanceerde met de mededeling van enkele statutaire wijzigingen in de bisdomorganisatie. Het aantal leden van de adviserende Priesterraad wordt teruggebracht van 11 naar 9. Dit getal staat meer in verhouding tot de ruim 20 actieve priesters in het bisdom. De zittingstermijn van kanunniken van het kathedraal kapittel is op 10 jaar bepaald in plaats van onbeperkt, zodat ook dit orgaan met regelmaat nieuwe gezichten telt.
Bisschop

 

 

 

 

 

‘Mienskip’

Vicaris Peter Wellen keek in Haren bij zijn nieuwjaarsrede terug op een bewogen bisdomjaar met diverse personeelswisselingen onder pastores en in de bisschoppelijke staf. Bij aanvang van het nieuwe jaar is het fusieproces van parochiebesturen afgerond: ‘’Maar het echte werk begint nu pas’’, aldus de vicaris. “Dat is het blijven bouwen aan onze kerkelijke gemeenschap door goede samenwerking van vrijwilligers, pastores en pastoraal werkers in de nieuwe bestuurlijke context.’’

Vicaris Arjen Bultsma stond in Joure stil bij het Friese thema ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap) van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Een thema dat culturele activiteiten in 2018 presenteert als resultaat van locale onderlinge betrokkenheid met een open geest en betekenis voor de wereld. Een aansprekend thema dat volgens de vicaris geïnspireerd is door tradities van coöperatieve samenwerking op het platteland. Maar ook een begrip dat raakt aan de christelijke ‘communio’ gedachte van de kerk. Hij sprak de hoop uit dat het christelijk volksdeel van Friesland haar stem vanuit eigen inspiratie laat gelden in dit jaar van de Culturele Hoofdstad in Friesland.

Foto: Optreden van de Mattheuszangertjes bij de nieuwjaarsreceptie in Joure.Kinderkoor 2