Skip to content

Gebed, catechese en toolkit voor Werelddag Grootouders en Ouderen beschikbaar

jong en oud bgs

Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed beschikbaar en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen.

Het gebed is door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in het Nederlands vertaald en kan worden gedownload. Verder heeft het Dicasterie voor Leken, Gezin en het Leven ook de catecheses van paus Franciscus over dit onderwerp in meerdere talen beschikbaar gemaakt. Sinds februari spreekt de paus elke woensdag over het onderwerp ouderen en hij verwijst daarbij onder meer naar personen uit de Bijbel ter inspiratie en als voorbeeld.

Pastorale toolkit

Het Dicasterie maakt via de website www.laityfamilylife.va daarnaast nog een aantal pastorale tools beschikbaar waarmee in de bisdommen en parochies aandacht kan worden gegeven aan de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus vindt aandacht voor de ouderen in de parochies belangrijk. Hij vraagt onder meer om hen te bezoeken als zij eenzaam zijn, maar daarnaast ziet hij ook een opdracht voor alle ouderen. Door te bidden voor de generaties van hun kinderen en kleinkinderen dragen de ouderen de volgende generaties met het gebed.

Dit is het gebed dat de ouderen kunnen bidden in aanloop naar en tijdens de viering van deze Werelddag:

Ik dank U, Heer,
voor de zegen van een lang leven:
laat het altijd vrucht mogen dragen
voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

Vergeef, Heer,
de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek
wanneer mijn kracht afneemt.

Leer me hoopvol te kijken
naar de toekomst die Gij me geeft,
naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.

Maak me tot een tedere bewerker
van uw revolutie,
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

Bescherm, Heer, paus Franciscus
en laat Uw Kerk
de wereld bevrijden van eenzaamheid.
Leid onze schreden op de weg van vrede.
Amen.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

01
juni

Ineke Meulendijk nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk

Ineke Meulendijk nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk

Op donderdag 1 juni start mw. Ineke Meulendijk-Giese MSc als meldpuntfunctionaris op het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag...

Lees meer

01
juni

Christenvervolging en godsdienstvrijheid (1)

Christenvervolging en godsdienstvrijheid (1)

Wereldwijd schijnen van alle godsdiensten de christenen het meest vervolgd te worden. Het speelt bijvoorbeeld in India. Voor...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *