Skip to content

Onderzoek Actie Kerkbalans: hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?

Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens op 31 oktober een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis. Een oproep aan alle kerkgangers om mee te doen aan deze enquete.  

Inzet van kerken
Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, oplopende energieprijzen, toenemende eenzaamheid, nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zich weggelegd. Zo realiseren ze – vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en zetten kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.

Vragen aan kerkgangers
Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar concentreert het onderzoek van Actie Kerkbalans zich op. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden kerken zelf ook getroffen door gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te pakken. Het onderzoek gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen.

Geven voor de kerk
Aansluitend komt in het onderzoek de jaarlijkse Actie Kerkbalans ook aan bod. Met Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in actie om kerkleden een financiële bijdrage te vragen voor de plaatselijke kerk. Kerken krijgen geen subsidie en dus zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. De enquete vraagt kerkgangers wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk wel of niet financieel steunen. Dit laatste geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie Kerkbalans leeft bij hun leden. 

Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via deze link: www.gevenaandekerk.nl.

Foto: Michaël Terlouw voor Actie Kerkbalans.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar g...

Lees meer

16
maart

Vooraankondiging symposium ‘Missionair engagement voor gelovigen en parochies’ 21 april a.s. in Tilburg

Vooraankondiging symposium ‘Missionair engagement voor gelovigen en parochies’ 21 april a.s. in Tilburg

Op 21 april a.s.  is van 14.00 tot 16.30 uur op de Universiteit van Tilburg een symposium over ‘Missionair engagement...

Lees meer

14
maart

Pauselijke missiewerken: netwerk van gebed

Pauselijke missiewerken: netwerk van gebed

Eind februari jl. bezocht een groep van Missio Nederland enkele dagen het Internationale Centrum voor Missionaire Animatie t...

Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *