Skip to content

Uitnodiging deelname webinar: ‘Op weg naar een synodale Kerk’

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het Bisdom Den Bosch bieden 7 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur een webinar aan met de titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch met als voorganger bisschop Gerard de Korte. Alle belangstellenden kunnen deelnemen aan dit webinar.

Prof.dr. Myriam Wijlens van het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome licht vanaf 19.30 uur het nieuwe internationale werkdocument, getiteld ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, nader toe. Het is opgesteld op basis van verslagen uit de hele wereldkerk als voorbereiding op de synodebijeenkomsten van bisschoppen in 2023 en 2024. Vier Nederlandse sprekers reageren op de presentatie van Myriam Wijlens. Lucas Brinkhuis namens katholieke jongeren; Shirleni Blanken namens migrantengemeenschappen; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen en mgr. Gerard de Korte als bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. formuleert tot slot conclusies. Laetitia van der Lans is gespreksleider van het webinar.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen. Deelname kan via de websites van drie organisaties: www.unkv.online  – www.knr.nl  – www.bisdomdenbosch.nl. Opgave vooraf is niet nodig. De livestreamopname van het webinar blijft op de drie sites beschikbaar om terug te kijken.

Open, eerlijk en herkenbaar

Op 27 oktober jl. is door het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het pauselijk synodaal proces gepresenteerd. Opgesteld door een internationale werkgroep aan de hand van ontvangen verslagen van bisdommen uit de hele wereld. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in reacties vanuit andere delen van de wereld. Het werkdocument kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.

Uitnodiging tot meepraten

Het werkdocument voedt gesprekken in de komende maanden die wereldwijd door katholieken worden gevoerd ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024. Katholieke gelovigen worden opnieuw uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het verder opstellen van het Instrumentum Laboris: het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Het werkdocument kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html. Een Nederlandse vertaling staat binnenkort op de websites van KNR, NKV en bisdom Den Bosch.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar g...

Lees meer

16
maart

Vooraankondiging symposium ‘Missionair engagement voor gelovigen en parochies’ 21 april a.s. in Tilburg

Vooraankondiging symposium ‘Missionair engagement voor gelovigen en parochies’ 21 april a.s. in Tilburg

Op 21 april a.s.  is van 14.00 tot 16.30 uur op de Universiteit van Tilburg een symposium over ‘Missionair engagement...

Lees meer

14
maart

Pauselijke missiewerken: netwerk van gebed

Pauselijke missiewerken: netwerk van gebed

Eind februari jl. bezocht een groep van Missio Nederland enkele dagen het Internationale Centrum voor Missionaire Animatie t...

Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *