NKSR Studiemiddag Burgerschapsvorming op katholieke scholen

Na het succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming in het onderwijs. Op 18 september a.s. in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch. De studiemiddag richt zich op iedereen, die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Na een inleiding door mgr. dr. Jan Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs, presenteren experts hun visie op het onderwerp en vertellen docenten over de praktijk in basis- en voortgezet onderwijs.

‘Burgerschap’ bij jongeren ontwikkelen zit katholieke scholen in het DNA. De vraag is hoe er handen en voeten aan te geven voor nieuwe generaties.  Enkele wetenschappelijke experts geven hun visie op burgerschapsvorming als doel van onderwijs. Prof. Anne Bert Dijkstra, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en coördinerend onderwijsinspecteur voor sociale kwaliteit, geeft een overzicht van de wettelijke eisen en beschrijft het huidige burgerschapsonderwijs in Nederland. Prof. Lieven Boeve, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, laat zien hoe burgerschapsvorming in het Belgisch onderwijs gestalte krijgt.

Docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs gaan in op de schoolpraktijk. Lea Gulikers, VO-docent aan het Eckartcollege te Eindhoven, en Peter Burgers, VO-docent aan Gymnasium Beekvliet te Sint-Michielsgestel, presenteren hoe morele vraagstukken en dilemma’s kunnen passen binnen bestaande curricula. Vanuit het basisonderwijs worden praktijkvoorbeelden van burgerschapsvorming in het Primair Onderwijs gepresenteerd.

Informatie en aanmelding: zie www.nksr.nl.