Noveen liturgie voor Laudato Sí week

Paus Franciscus roept op om van 16 tot en met 24 mei dagelijks stil te staan bij de verbondenheid van mens en aarde. Aanleiding voor de speciale noveen liturgie is het 5-jarig lustrum van de pauselijke encycliek Laudato Sí, die in 2015 het licht zag. Tot 24 mei a.s. zijn noveengebeden met evangelielezing, citaten uit Laudato Sí en een korte meditatie uitgewerkt. De Noveen voor de Laudato Sí week is te vinden op https://laudatosiweek.org

In de geest van de heilige Franciscus wijst de Paus in zijn encycliek op de diepe verbondenheid van mens en natuur. De aarde, Gods schepping, is ons ‘gemeenschappelijk huis’ dat tegenwoordig grote risico’s loopt. De katholieke kerk wijst met Laudato Sí op waarden van Gods schepping. We komen aan de grenzen van gezond leven door milieuvervuiling, klimaatschade en een te egocentrische materialistische levensstijl. Exploitatie en uitputting van de aarde verdiept ook de kloof tussen arme bevolkingsgroepen en welvarende rijken, waarschuwt de paus. ‘Een schreeuw van de armen’, waar we gehoor aan moeten geven.

‘Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen: alles is liefkozing van God’,  zegt Laudato Sí  84. Ook de coronacrisis toont aan hoe alles met elkaar verbonden is. De wereldomspannende besmetting door een gevaarlijk nieuw virus laat zien hoe het menselijk bestaan nog altijd kwetsbaar is. Verbondenheid het met de aarde in coronatijd is echter ook de terugkeer van stilte en aandacht in het dagelijks leven.  Het maakt ook ontvankelijker voor de schoonheid van het voorjaar: de natuur die zich toont in bloemen, de groeikracht van bomen en planten in de warmte van de zon.

Negen dagen Noveen in de Laudati Sí – week is ook dankzeggen voor de gave die God ons schenkt in zijn schepping.

Voor meer informatie klik op bijgaande links.

Noveen Laudato Si Week 2020

Gemeenschappelijk_gebed_bij_het_vijfjarig_jubileum_van_Laudato_si’