Oecumenisch Werkbezoek Vluchtelingenopvang Emmen

Op zaterdag 27 oktober organiseert de Provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe een werkbezoek in Emmen over de opvang van vluchtelingen, de bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en begeleiding van statushouders (= verblijfsvergunninghouders) bij integratie in de samenleving. Een programma van 10.30 uur tot 15.00 uur met sprekers, een lunch en ontmoetingen met vluchtelingen en praktijkbegeleiders in Emmen. Besturen van parochies, diaconieën, PCI’s, leden van plaatselijke raden van kerken en allen met een hart voor oecumene zijn hier van harte voor uitgenodigd!

Een poster met het dagprogramma is toegezonden aan alle parochiekerken.

Locatie: In de Scheperhof, Het Waal 400, Emmen.

Contact Raad van Kerken Groningen/Drenthe: Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl, tel. 0524 – 53 2228.