On line eucharistie in de Paasweek met de bisschop

Bisschop Ron van den Hout draagt komende week twee maal livestream de mis op. Op woensdag 8 april a.s. viert hij om 9.30 uur de eucharistie in de Hilversumse St. Vituskerk. Dat is live te bekijken via de KRO-NCRV website. Zie:  https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering

Voor de Hoogmis op Paasmorgen, zondag 12 april a.s. om 11. 00 uur, is mgr. Van Hout hoofdcelebrant in het eigen bisdom, in de Dominicuskerk te Leeuwarden. Deze viering is te volgen via de website van de St. Vitusparochie in Leeuwarden. Zie: https://www.sintvitusparochie.nl/palmpasen-en-paastriduum-in-de-sint-vitusparochie/

Bisschop Van den Hout over eucharistie vieren op afstand: “Het vieren met een kleine groep in een lege kerk geeft een ander soort verbondenheid. Je voelt God, de Kerk met al haar gelovigen toch aanwezig, ook al zijn ze er niet fysiek.”  Experimenten met livestream nemen in deze tijd toe bij parochies.

Uitstelling Allerheiligste

In het bisdom Groningen-Leeuwarden experimenteren momenteel ruim de helft van de parochies met livestream van besloten eucharistievieringen door de pastores. Soms dagelijks, bij de meesten wekelijks. Dit betreft ook de vieringencyclus van het zgn. Paastriduüm deze paasweek: Witte Donderdag, de Kruisweg bidden op Goede Vrijdag, de Paaswake zaterdagavond en de hoogmis voor de Verrijzenis op Paasmorgen.

Veel kerkgebouwen zijn op vaste tijden en soms  hele dagen open. Voor kaars opsteken en gebed. In enkele kerken, oa. in Drachten en Emmen, gaat dit samen met zgn. ‘uitstelling van het Allerheiligste’: gebed in stilte bij de geconsecreerde hostie, zichtbaar aanwezig in een monstrans op het altaar.

Livestream van besloten eucharistieviering gebeurt naast de andere pastorale zorg door priesters, diakens en pastoraal werkers. Veel via mail en telefoon om fysiek contact te mijden. Al geldt voor elke pastoor dat thuisbezoek aan ernstig zieken mogelijk is als ziekenzalving wordt gevraagd, gelet op naderend sterven.