‘Als God ons renoveert’

Online congres op  11, 12 en 13 maart 

Het pastoraal congres Als God ons renoveert over parochievernieuwing in de RK kerk, vindt online plaats op  11, 12 en 13 maart a.s. De deelname is gratis. Het missionair gehalte van parochies praktisch bevorderen is het hoofddoel van de conferentie. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Jan Liesen van Breda, emeritus-hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom Haarlem, en directeur Arnoud Drop van Alpha Nederland die als niet-katholiek spreker een spiegel voorhoudt aan deelnemers. 

Als geloofsgemeenschap missionair worden in de geest van het evangelie kan met principes van James Mallon uit zijn boek ‘Als God renoveert’ . Parochies en parochianen in de hedendaagse samenleving kunnen hun voordeel er mee doen. Vandaar het congresthema  ‘Als God ons renoveert’:  Hoe verandert God onszelf zodat andere mensen meer van God ontvangen?

Online mogelijkheden 

Ook christelijke organisaties ontdekten in coronatijd in versneld tempo de communicatiemogelijkheden van internet. Zonder reizen kunnen veel meer mensen deelnemen aan programma’s. Alpha Nederland heeft veel ervaring met programma’s faciliteren op internet; via Zoom, YouTube en WonderMe.  Zij faciliteren ook dit congres. Deelnemers kunnen in pauzes van het programma online gesprekken voeren met andere deelnemers. Het driedaagse congres start op donderdagavond 11 maart en loopt tot en met zaterdag 13 maart.

Congresprogramma

Het congres bestaat uit zes interactieve webinars met momenten van gebed, lofprijzing, sprekers, reacties van deelnemers en gesprekken in kleine groepen:

Donderdag 11 maart:

19.30 uur Start met hulpbisschop mgr. Jan van Burgsteden over:  Liefde en dienaarschap in elke situatie, ook bij leiderschap.

Vrijdag 12 maart:

9.00 uur Frank Jansons over: Eigenschappen van Jezus die je nodig hebt om effectief je  roeping te volbrengen.

16.30 uur Annemiek Kurstjens en Enno Dijkema: Een getuigenis over  problemen als springplank voor nieuw inzicht en nieuw leven.

20.00 uur Kees Slijkerman over:  Handelingen 1, wat gebeurt er allemaal om uitstorting van de Heilige Geest mogelijk te maken?

Zaterdag 13 maart:

10.00 uur Arnoud Drop over:  Praktische mogelijkheden om meer missionair te worden.

13.45 uur bisschop Jan Liesen over: Een Bijbelmeditatie over -, en reflectie op de missionaire parochie vandaag.

15.00 uur Interactieve Eucharistieviering met priester Koos Smits

Aanmelding voor online deelname: info@pastoraalcongres.nl

Na aanmelding ontvangt u een PDF-document digitaal met alle linken om online deel te nemen en gelegenheid voor een vrijwillige financiële bijdrage voor dekking van de kosten.

Contact: www.pastoraalcongres.nl, tel. 0343-578814. Mail: info@pastoraalcongres.nl