Online vieringen

Nu door de coronacrisis publieke kerkelijke vieringen niet mogelijk zijn tot en met Pinksteren a.s. kunt u thuis via televisie en internet de eucharistie volgen. 

Televisie

Elke zondagmorgen zendt KRO-NCRV op televisie (NPO 2) een eucharistieviering uit. De viering is wekelijks in een andere RK kerk in Nederland.

Elke zondag is om 09.45 uur op NPO2  het ‘Geloofsgesprek’ van Leo Fijen, voorafgaand aan de eucharistieviering op TV.

Internet 

Dagelijks verzorgt KRO-NCRV op internet een live-stream uitzending van een eucharistieviering in een kerk in één van de Nederlandse bisdommen. Om de twee weken komt een ander bisdom in beeld.

De dagelijkse bisdomvieringen worden online uitgezonden door KRO-NCRV via deze website en facebookpagina van de omroepen. Intenties voor gebeden in de dagsluiting kunt u inzenden via dagintentie@kro-ncrv.nl. Ze worden doorgegeven aan de dienstdoende voorganger.

Op het YouTubekanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt u tot aan Pinksteren elke woensdag een eucharistieviering of meditatie door bisschop Ron van den Hout vanuit zijn huiskapel van het bisdom. Op het bisdomkanaal verwijzen we ook naar videokanalen van een aantal parochies in het noordelijk bisdom.

Tot Pinksteren gaat de bisschop bij toerbeurt in deze parochies voor. Overzicht van de data met de bisschop als voorganger in parochies:

3 mei:     9.30 uur in Haren (Groningen)

10 mei:   9.00 uur in Dronrijp

17 mei: 10.00 uur in Stadskanaal

24 mei: 10.00 uur in Barger Oosterveld. Tevens KRO Televisiemis. Het ‘Geloofsgesprek’ van Leo Fijen is met bisschop Ron van den Hout

Ook het vaticaan in Rome publiceert vieringen op YouTube.

Enkele van onze parochies zenden vieringen uit via kerkdienstgemist.nl of op
https://www.livekerktv.nl/