Organistendag in de Sint Franciscuskerk te Wolvega

zaterdag 16 mei 2020

Op zaterdag 16 mei zal in de Franciscuskerk te Wolvega de inmiddels jaarlijkse organistendag van het bisdom Groningen-Leeuwarden gehouden worden. Thema dit jaar is ‘Rooms begeleiden’ en het middelpunt van de dag is het zangrijke Attertonorgel wat in december 2019 is geplaatst.

Doel van de dag is het verschil te proeven tussen de typische protestantse gemeentezang die vaak heel metrisch en dominant is, en de vrije ritmiek die in veel Nederlandstalige Rk-kerkmuziek te vinden is. Ook verschillen in modi en tempi en het daarbij behorende harmonisch ritme komen aan de orde. Daarnaast zijn er diverse voorschriften in de Rooms Katholieke kerk voor de kerkmuziek en het is goed om daarvan op de hoogte te zijn. Kortom een muzikale dag doorspekt met de geur van wierook. Opgeven voor 1 mei kan via l.winter@bisdomgl.nl

Anton Lukassen,
SGGL bisdom Groningen-Leeuwarden