Overlijden emeritus-pastoor H.T. (Henk) Oostendorp

Op woensdag 23 maart is overleden emeritus-pastoor Hendricus Theodorus (Henk) Oostendorp in Utrecht op de leeftijd van 94 jaar.

Pastoor Henk Oostendorp werd op 16 december 1927 geboren te Zaandam.  Hij is op 8 februari 1986 tot priester gewijd. Per 1 maart 1986 is hij begonnen als assistent in Groningen in H. Hart en H. Johannes. Tevens per 1 oktober 1987 assistent in de H. Martinus en H. Franciscus. Tevens lid van het pastoresteam. Per 1 september 1989 heeft hij eervol ontslag gekregen van deze functies.
Per 1 september 1989 is hij benoemd als pastoor van Roden en per 1 oktober 1994 als pastoor van Zuidlaren. Per 1 september 1998 heeft hij eervol ontslag gekregen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hij was tot het laatst actief in zijn parochie in Utrecht.

De uitvaart is op woensdag 30 maart om 10.30 uur in de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

Pastoor Boogers zal de dienst leiden.

Daarna vindt de begrafenis plaats in Groningen op het R.K. kerkhof, Hereweg 89, 9721 AA.
Tijdstip rond 16.00 uur.

Klik hier voor de condoleancekaart.

Condoléance-adres:
Familie Oostendorp
Valeriusstraat 18-2
1071 MH Amsterdam

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is pastoor Henk Oostendorp zeer dankbaar voor hetgeen hij voor ons bisdom heeft betekend. Dat hij nu mag rusten in Gods barmhartige vrede.