Overlijden dhr. L.A.J. (Leo) Omlo

Op woensdag 9 februari 2022 is de heer L.A.J. (Leo) Omlo (woonachtig te Groningen) na een periode van ziekte en ziekenhuisopname overleden. Leo werd in 2003 door. mgr. dr. W.J. Eijk aangesteld als contactpersoon voor de nieuwe katholieke bewegingen en gebedsgroepen. Hij volgde destijds pater drs. W.A.F. Saris o.f.m. uit Bolsward op, die deze functie vanaf 1989 vervulde. Zelf was Leo actief in de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Hij onderhield namens de bisschop contact met allerlei groepen in het bisdom Groningen – Leeuwarden die op een of andere wijze gerekend kunnen worden tot de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen. Ook organiseerde hij ontmoetingsdagen.

We danken Leo voor al wat hij in het bisdom heeft betekent en voor de goede contacten die hij wist te onderhouden, en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het afscheid.

De uitvaart zal plaats vinden in besloten kring op maandag 14 februari.
De Eucharistieviering begint om 11.00 uur in de San Salvatorkerk te Groningen en u kunt deze Mis volgen via de livestream https://www.haddersmedia.nl/220214a/