Overlijden pater Ger van Dieten w.p.

Op 17 mei jl. overleed te Heythuysen; Gerard Theo Marie (Ger) van Dieten, missionaris van Africa – Witte Pater in de leeftijd van 93 jaar. Hij was van 1985 tot 1995 pastoor op Ameland.

Ger van Dieten werd geboren op 20 november 1926 te Meerssen, Limburg en groeide op in Boxmeer, Brabant. Na zijn middelbare school in Nijmegen begon hij aan zijn opleiding om Witte Pater te worden. Op 25 juli 1952 verbond hij zich door een eed van trouw aan de Sociëteit en werd op 11 juni 1953 tot priester gewijd in Monteviot (Schotland).

Om gezondheidsredenen werd hij na zijn priesterwijding niet benoemd naar Afrika. Hij vond zijn missie in Nederland door te studeren en het lesgeven op klein seminaries. Hij was geliefd bij de studenten en onderhield ook de contacten met hun ouders.

Ger was één van de oprichters in 1967 van een vormingsgemeenschap in Tilburg waar de studenten woonden die in de stad studeerden en zo werkten zij samen aan een “Studie en Kontakt centrum voor Christelijke Ontwikkelingshulp”. Naast tal van andere activiteiten ging zijn hart ook uit naar het pastoraat. In 1985 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Clemensparochie op Ameland waar hij 10 jaar met grote toewijding en voldoening heeft mogen werken. Hier kwam zijn kennis van de Duitse taal hem goed van pas i.v.m. de vele Duitse toeristen.

Na zijn emeritaat in 1995 ging hij samen met zijn huisgenote Felice Philippona wonen in Ee, nabij Dokkum. Van daaruit bleef hij nog vele jaren zijn diensten aanbieden en kon hij zich inzetten voor de asielzoekers en andere mensen aan de rand van de samenleving. Hij woonde hier 23 jaar.

Doordat zijn gezondheid langzaam maar zeker afnam is hij in oktober 2018 vertrokken naar Heythuysen om de laatste tijd van zijn leven te delen in de gemeenschap van St. Charles. Een grote overgang. Vanaf april 2020 ging zijn gezondheid sterk achteruit en is hij op 17 mei in alle rust ingeslapen.

Het afscheid van pater Ger van Dieten was op vrijdag 22 mei waarna zijn lichaam te rusten is gelegd op het kerkhof aldaar.
Ger had als leefregel: “Jezus van Nazareth is voor mij de waarheid, de weg en het leven. Hij is mijn houvast”. Dat hij nu mag thuiskomen bij zijn Heer en leven in Gods rijk van Licht en Vrede”.