Overlijden pater Herman Bommer S.M.A.

Op 19 april bereikte ons het bericht dat pater Hermanus Cornelius (Herman) Bommer SMA op 15 april 2021, na een lang ziekbed, is overleden in verzorgingstehuis “de Berkenhof” te Berkhout waar hij sinds 2014 woonachtig was.

Pater Bommer werd geboren op 3 april 1937 te Schagen. Hij werd lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) op 15 juli 1962. Hij is tot priester gewijd op 12 december 1962.

Naast de vele activiteiten binnen de SMA heeft hij in 1968 – 1969 als priester-assistent gewerkt in ons bisdom. Daarnaast was hij in 1994 – 1997 als priester werkzaam in de Titus Brandsma parochie te Leeuwarden. De laatste jaren van zijn werkzaam leven was hij parochie priester in De Rijp. Na zijn pensionering is hij daar blijven wonen tot zijn verhuizing naar het verzorgingstehuis te Berkhout.

Zijn uitvaart zal in besloten kring zijn op woensdag 21 april a.s. in De Rijp. Na de plechtigheid wordt zijn lichaam ter ruste gelegd in het priestergraf van het parochiële kerkhof aldaar.

Dat hij mag rusten in Gods barmhartige vrede.