Overlijden pater Leo M. van Ulden o.f.m.

Ons bereikte het bericht dat op 24 januari jl., na een periode van ziekzijn, in Leiden is overleden pater Leo Maria van Ulden o.f.m. in de leeftijd van 79 jaar.
Leo van Ulden werd geboren op 26 februari 1942 in Leiden. In 1960 trad hij in bij de Minderbroeders-Franciscanen. In 1964 legde hij zijn eeuwige geloften af en op 14 juli 1967 werd hij tot priester gewijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*26-02-1942 – † 24-01-2022
Oud vicaris-generaal bisdom Groningen-Leeuwarden
**********

Na zijn priesterwijding ging pater Van Ulden werken in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 9 augustus 1970 begon hij als parochie-vicaris in Gorredijk waar hij op 10 maart 1977 tot pastoor werd benoemd. Vanaf 1 februari 1983 werd hij pastoor te Sneek en vanaf 15 december 1989 deken van het dekenaat Sneek. Daarnaast was hij meermalen waarnemend pastoor in o.a. Makkum, Witmarsum, Workum, Heeg, Roodhuis, Blauwhuis, Rutten en Leeuwarden.

Op 1 januari 1994 werd hij door mgr. dr. J.B.W.M. Möller benoemd tot bisschoppelijk vicaris welke taak hij tot april 1999, het overlijden van de bisschop, heeft vervuld. Hij werd na het vertrek van Hans van den Hende in 2006 in zijn plaats benoemd tot vicaris-generaal van mgr. dr. W.J. Eijk en per 1 september 2008 werd hij door mgr. dr. G.J.N. de Korte tot zijn vicaris-generaal benoemd. Evenals alle functies heeft hij deze functie met hart en ziel vervuld. Op 1 september 2011 werd hij eervol ontslagen als pastoor van Sneek en vicaris-generaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Na 44 jaar ging pater Leo Van Ulden o.f.m. het hem zo dierbare bisdom Groningen-Leeuwarden verlaten, zoals hij het zelf beschreef: “met een gelukkig gevoel.” “Ik heb ook niet het gevoel iets achter te moeten laten, maar de voldoening iets klaar te hebben mogen leggen waar een volgende generatie mee verder kan.”

In 2011 werd hij gardiaan van de communiteit van de Franciscanen in Voorhout, een communiteit voor broeders in ruste. Daarnaast bleef hij liturgisch actief o.a. in de Hartebrugkerk in de stad van zijn jeugd, Leiden. Hij is daar later ook naar toe verhuisd en heeft zijn taken als gardiaan aan een ander overgedragen.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is pater Leo van Ulden o.f.m. dankbaar voor het vele wat hij voor het bisdom heeft kunnen en mogen betekenen. Wij wensen zijn familie, de Minderbroeders-Franciscanen en goede vrienden veel kracht en sterkte. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 1 februari om 12.00 uur.

Dat pater Leo van Ulden o.f.m. mag rusten in Gods barmhartige vrede!

1 februari 2022 ‘Uitvaart Pater Leo van Ulden ofm’ om 12:00 uur – YouTube