Overlijdensbericht pater Gerard Lukassen SMA

In de morgen van zaterdag 7 oktober overleed in zijn woonplaats Cadier en Keer pater Gerard Lukassen SMA. Hij mocht de leeftijd van 88 jaar bereiken.

gerard-lukassenPater Lukassen werd in 1929 te Groningen geboren. In 1955 werd hij lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Een jaar later ontving hij de priesterwijding. Zijn eerste benoemingen waren in Ghana. In 1983 keerde hij terug naar Nederland en bood zijn diensten aan bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. In 1984 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Willibrordusparochie te Coevorden. In 1989 tevens van de parochies te Steenwijksmoer, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen. Hij bleef deze taak tot zijn 80e verjaardag vervullen, waarna hij naar Cadier en Keer verhuisde.

Het bisdom heeft pater Lukassen leren kennen als een nuchtere en hartelijke priester, die met hart en ziel heeft willen werken in de Wijngaard van de Heer. Dankbaar voor alles wat hij voor de aan hem toevertrouwde parochies en het bisdom heeft mogen betekenen, vragen we de Heer dat hij nu mag rusten in vrede.

We wensen de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de familie Lukassen sterkte in deze dagen van rouw.