Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen: ‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’

In hun Paasbrief richten de bisschoppen zich tot alle gelovigen.

De brief is bedoeld als bemoediging nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden door de coronacrisis:  ”Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken. Een jong, fris palmtakje, teken van het geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft.  (….).  Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid.”

Als Jezus’ leerlingen op Paasmorgen een leeg graf aantreffen hebben ze op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijzenis schrijven de bisschoppen:  ”…. ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een leegte zijn om uitgerekend met Pasen de gave van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie niet te kunnen ontvangen. (….) Als de leerlingen de Verrezen Christus later zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven voor ons allen.”

Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020.