Parochie Emmen biedt Leger des Heils extra daklozenopvang

Eén kerkdeur staat open voor gasten in Kersttijd !

Door het coronavirus zijn noodgedwongen de deuren van kerken dicht.  De Goede Herder parochie van Emmen-Erica  uitgezonderd. Zij biedt extra ruimte voor de nachtopvang daklozen door het Leger des Heils. De anderhalve meter grens noodzaakt tot meer ruimte voor nachtopvang.  Parochiezaal De Schiphorst is vanaf 18 december hiervoor beschikbaar.

Dichte deuren zijn Jezus niet onbekend.  ‘Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’ werd hij door zijn ouders in de voederbak van een stal in Bethlehem gelegd.  Anno 2020 is er voor daklozen  ‘geen plaats in de herberg’. Het risico van dakloos worden hoeft niet ver weg te zijn. Een echtscheiding of forse economische tegenslag kan genoeg zijn om huis en haard te verliezen.

De druk op de nachtopvang van het Leger des Heils in Emmen is groot.  Er zijn méér daklozen en voor de nachtopvang geldt de 1,5 meter afstandsregel.  Het rijk heeft gemeenten opgeroepen voor adequate opvang te zorgen. De opvang van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat in Emmen bereikte ook  na ophoging van het aantal bedden de grens van haar capaciteit. Tijdelijke uitbreiding elders was nodig. Na overleg met de gemeente en het Leger des Heils biedt de parochiezaal slaapruimte voor 8 tot 10 mensen met begeleiding en beveiliging. Het Leger des Heils selecteert  gegadigden die alleen behoefte hebben aan een slaapplek en een maaltijd. Wie meer begeleiding nodig heeft wordt opgevangen op de locatie van het Leger des Heils. Er wordt voorzien in bewaking en schoonmaak van het parochiegebouw.

De nachtopvang is vanaf 18 december open tussen 18.00 uur en 09.30 uur. Buiten deze tijden zijn daklozen welkom in de nabij gelegen eigen dagopvang van het Leger des Heils.

De parochiezaal is beschikbaar gesteld door het parochiebestuur en de locatieraad van de H. Pauluskerk. Vanwege de pandemie is de ruimte voorlopig niet in gebruik door de parochie. Steun aan het Leger des Heils is core business voor een Kerk die openstaat naar de samenleving in het spoor van Jezus de Goede Herder: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt Mij opgenomen.’ (Mat. 25, 35)