Emeritus-pastoor Peter Bosma (80) overleden

Op woensdag 13 april 2016 overleed te Ede emeritus-pastoor Petrus Theodorus Vincentius Maria Bosma op de leeftijd van 80 jaar.

Peter Bosma werd geboren te Amsterdam op 18 juli 1935 en op 11 juni 1960 tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Naarden, H. Vitus (1960), kapelaan te Medemblik, Martinus (1963), kapelaan te Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo (1975), pastoor te Ede, De Goede Herder (1983) en daarnaast aalmoezenier binnen het legervicariaat.
Op 1 april 1987 werd hij bij Koninklijk besluit benoemd tot legeraalmoezenier in rang gelijk gesteld met luitenant-kolonel. Na zijn eervol ontslag op 1 augustus 1990 als leger-aalmoezenier blijft hij pastoor in de Goede Herder te Ede en vanaf januari 1995 tevens als waarnemend pastoor van de H. Antonius van Padua te Ede. Uit beide functies kreeg hij op 1 september 1996 eervol ontslag. Van 1997 tot 2008 was hij werkzaam in het pastoraat in de Titus Brandsma parochie in Leeuwarden.

Op dinsdag 19 april is er een Avondwake om 19.00 uur in de H. Antoniuskerk, Stations-weg 112, 6711 PZ Ede. De Plechtige Eucharistie ten afscheid zal worden gehouden op woensdag 20 april om 12.00 uur in de H. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Vitusakker.

Condoléance-adres:
Familie Bosma
Dennenlaan 204
6711 RC EDE

Het Bisdom Groningen-Leeuwarden is pastoor Peter Bosma zeer dankbaar voor al zijn pastorale werkzaamheden. Dat hij voortaan bij God mag zijn.

Peter Pot,
secretaris-kanselier