Pastoor Maurits Sinninghe Damsté begint als  priester-eremiet

Per 1 mei 2020 verlaat pastoor Maurits Sinninghe Damsté de Parochie van de heilige Clara van Assisi (Drachten, Oosterwolde, Gorredijk, Zorgvlied) waar hij begin 2016 aantrad. Damsté is 24 jaar werkzaam geweest in het pastoraat en kiest na een lang onderscheidingsproces voor een leven als priester-eremiet*. Hij verhuist daartoe naar zijn hermitage in Spanje. “God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (Matteüs 28:6)’’,  aldus de pastoor in een toelichting op zijn keuze voor contemplatief leven.

Als priester-eremiet werkt Damsté ook aan een dissertatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Als vrijwilliger doet hij voor het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen vertaalwerk naar het Engels van werken van de  Zalige Titus Brandsma (zie www.titusbrandsmateksten.nl/translations). Voor de Stichting Kerk in Nood blijft hij, evenals voorgaande jaren, actief als schrijver van de dagelijkse gebeden voor de website en voor het contactblad van de stichting. Hij blijft als priester verbonden aan het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

———————————————————————————————————————————

Informatie: Lammert de Hoop, pers & communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden,  M 06-10914645.  E  l.dehoop@bisdomgl.nl  

*De termen kluizenaar, heremiet of eremiet zijn synoniemen (= verschillende woorden met dezelfde betekenis). Damsté kiest voor de schrijfwijze die aansluit bij de oorspronkelijke Griekse en Latijnse spelling van het woord, respectievelijk ‘erimitis’ en ‘eremita’.