Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden als kannunik aangesteld in het kapittel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal in Groningen, die recent afscheid nam in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’  vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis te Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik,  bevestigde bisschop Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt.  Pastoor Stiekema kreeg daarbij de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden.  Plebaan Rolf Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lid  van het kapittel in het bisdom Groningen-Leeuwarden.