Pastoorwisselingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Bij drie parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn de komende tijd nieuwe pastoor benoemingen. De benoemingen vonden plaats na goed overleg in de afgelopen maanden met de betrokken parochiebesturen en pastores. Het is gebruikelijk in de RK kerk dat pastores periodiek van post kunnen wisselen. Per 1 september a.s. wisselen de volgende collega’s van parochie:

Pastoor Albert Buter van de Goede Herderparochie met locaties in Emmen en Erica wordt pastoor van de parochie Heilige Norbertus te Hoogezand-Sappemeer, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Veendam en Winschoten.

Pastoor Peter Stiekema van de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden met locaties in Irnsum, Oosterwierum, Warga en Wytgaard wordt pastoor van de Goede Herderparochie in Drenthe (Emmen en Erica).

Pastoor Bert van de Wal van de parochie Heilige Norbertus in Oost-Groningen, wordt pastoor van de Sint-Vitusparochie in Leeuwarden, Irnsum, Oosterwierum, Warga en Wytgaard.

De bisdomstaf dankt de collega’s voor hun trouwe inzet voor de parochies die ze verlaten en wenst hen met de nieuwe collega’s, parochiebesturen, locatieraden en parochianen een goede samenwerking en Gods rijkste zegen!