Pastor Diederik Duzijn naar het Franse bisdom Fréjus-Toulon

Met ingang van 1 februari 2018 zal pastor Diederik Duzijn niet meer beschikbaar zijn voor het pastoraat in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij koestert al langer het verlangen om zijn priesterschap te beleven in een gemeenschap van gelijkgestemden. Hij heeft bisschop Van de Hout daarom gevraagd te mogen toetreden tot een priestergemeenschap in het bisdom Fréjus-Toulon in Zuid Frankrijk, die daarmee heeft ingestemd.

De bisschop, het bisdom, de Pax Christiparochie en de Heilige Clemensparochie betreuren het vertrek van pastor Duzijn, maar wensen hem bovenal alle goeds en bidden dat er rijke zegen mag rusten op diens dienstwerk ten bate van de kerkgemeenschap van Fréjus-Toulon.