Pastorale brief aan bewoners aardbevingsgebied Groningen

‘De materiële voordelen van de gaswinning voor het land zullen eerlijk moeten worden afgewogen tegen het welzijn van de bewoners in de regio en de waarde van leven en samenleven in je eigen gebied. Teveel is de weegschaal eenzijdig doorgeslagen, waarbij de mensen in uw regio letterlijk en figuurlijk de rekening betalen.’ Dat schrijven bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en PKN-scriba Arjan Plaisier in een Pastorale brief aan de bewoners van het aarbevingsgebied in Groningen.

Vrijdag 17 april bezochten bisschop de Korte en de scriba van de PKN, dr. Arjan Plaisier, het aardbevingsgebied. Na een gesprek met de Commissaris van de Koning in het Provinciehuis bezochten bisschop en scriba toen enkele beschadigde huizen. Het werkbezoek werd afgerond met een gesprek in Loppersum met vertegenwoordigers van kerken en deskundigen.